Theo Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu – Best Global Universities, Việt Nam có 5 trường đại học được Tạp chí U.S News & World Report xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu.

Tạp chí U.S News & World Report của Mỹ vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu – Best Global Universities.

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Trong kỳ xếp hạng năm 2023, số trường được US News & World Report xếp hạng là 2.165 trường, thuộc 95 quốc gia (năm 2022 có 1.750 trường thuộc 90 quốc gia).

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Theo đó, Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là: Đại học Tôn Đức Thắng (xếp thứ 223), Đại học Duy Tân (xếp thứ 317), Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp thứ 970), Đại học Quốc gia TP.HCM (xếp thứ 1116), Đại học Bách khoa Hà Nội (xếp thứ 1570).

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Việt Nam có bao nhiêu trường xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu? - 1

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 970 thế giới trong danh sách đại học tốt nhất toàn cầu. Ảnh minh họa 

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Năm nay, trong khu vực châu Á có 943 trường được tham gia xếp hạng. Xếp hạng trong top 5 trường đứng đầu châu Á là những cơ sở quen thuộc như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) top 1 châu Á và thứ 23 thế giới; Đại học Quốc gia Singapore top 2 châu Á và thứ 26 thế giới; Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) top 3 châu Á và thứ 30 thế giới; Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) top 4 châu Á và thứ 39 thế giới; Đại học Trung Quốc Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) top 5 châu Á và thứ 53 thế giới.

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Best Global Universities đánh giá khách quan các cơ sở giáo dục đại học bằng 13 tiêu chí tập trung vào uy tín nghiên cứu (qua khảo sát) và chất lượng nghiên cứu qua phân tích dữ liệu khoa học được công bố trong cơ sở dữ liệu của Clarivate Analytics InCites. Trong đó, chỉ những cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản năm 2016 đến 2020 mới được xem xét; đồng thời, uy tín về nghiên cứu do Clarivate Analytics InCites thực hiện.

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Các học giả tham gia đánh giá uy tín nghiên cứu là những tác giả được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu Web of Science, bao gồm Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) and Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ

Tạp chí U.S. News & World Report ngoài việc tập trung vào xếp hạng các trường đại học, cao đẳng của Mỹ, đã thực hiện và công bố Bảng xếp hạng Best Global Universities (Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu) để đáp ứng nhu cầu người học ở Mỹ mở rộng ra ngoài các trường đại học trong nước; đồng thời giúp các trường đại học của Hoa Kỳ có thể so sánh với các trường đại học khác trên thế giới.

ệtNamcóbaonhiêutrườngxếphạngđạihọctốtnhấttoàncầ